Monday, January 17, 2011

Nama Syurga

Syurga  mempunyai beberapa nama ditinjau dari segi sifatnya. Tetapai dari segi zatnya, ia adalah satu. Nama-nama tersebut ialah:
1. Al-Jannah
     'Al-Jannah' adalah nama umum yang meliputi negeri pembalasan, lengkap dengan kenikmatan , kesenagan, kelazatan dan kebahagiaan yang ada didalamnya.
     Kata "jannah" berasal dari "assatru" dan "attaghthiya", yang ertinya menutupi. Jannah juga disebut " bustan", yang ertinya  taman atau kebun, kerana di dalamnya terdapat banyak pohon dan buah-buahan.

2. Darussalam
     "Darussalam" adalah nama yang diberikan Allah S.WT. sesuai firman-Nya bermaksud:
          "Bagi  mereka (disediakan) Darussalam( Syurga) di sisi Tuhanya..."
                                                                                                   (Al-An'am: 127)
          "Allah menyeru (manusia) kepada (syurga) Darussalam...."
                                                                                                    (Yunus: 25)
     Ucapan seluruh penduduk syurga ialah salam (kesejahteraan), yang tidak mengandungi kata-kata kotor, sia-sia dan batil.

3. Darul Khuld
     Dinamakan "Darul Khuld" kerana  penghuninya tidak pernah keluar dari dalamnya selama-lamanya sebagaimana firman Allah S.W.T. :
          "Sesungguhnya ini adalah  benar-benar rezeki Kami yang tidak habis-habisnya."

No comments:

Post a Comment